Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

I henhold til offentleglova (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) har enhver rett til innsyn i dokumentene, så langt det ikke er gjort unntak med hjemmel i lov.

Ønsker du å bestille dokumenter, klikk på "Bestill", og fyll inn navn og e-postadresse. Postmottaket vil behandle forespørselen og sende dokumentet elektronisk.

Postjournalen blir publisert kl 12.00 første virkedag etter registrering.

Postjournalen er gjort tilgjengelig fra 24. juni 2013

Offentlig postjournal for 26.06.2017
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
17/000182-0007 23.06.2017
U
AKSEPT TILSAGNSBREV - KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILSKUDD 2017 MINE RESSURSER=MITT ARBEID Fylkesmannen i Troms Ann-Kristin Evenstad Bestill
17/000514-0007 23.06.2017
U
AKSEPT VILKÅR - KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD 2017 - VELFERDSTEKNOLOGI - HELSE- OG OMSORGSTJENESTER PÅ NYE MÅTER Fylkesmannen i Troms Ann-Kristin Evenstad Bestill
17/000032-0059 21.06.2017
I
ANALYSERESULTATER HEMMINGSJORD VANNVERK 060617-210617 Senja Lab Tor Langnes Bestill
17/000032-0062 22.06.2017
I
ANALYSERESULTATER HEMMINGSJORD VANNVERK 190617-220617 Senja Lab Tor Langnes Bestill
17/000032-0060 21.06.2017
I
ANALYSERESULTATER REINELV VANNVERK 060617-210617 Senja Lab Tor Langnes Bestill
17/000032-0061 22.06.2017
I
ANALYSERESULTATER REINELV VANNVERK 190617-220617 Senja Lab Tor Langnes Bestill
17/000032-0063 22.06.2017
I
ANALYSERESULTATER SØRREISA VANNVERK 190617-220617 Senja Lab Tor Langnes Bestill
15/000004-0004 26.06.2017
I
AVFALL VED AVFALLSCONTAINERE KOLLENVEIEN Anette Gulbrandsen Tor Langnes Bestill
17/000543-0004 26.06.2017
I
BESTILLING AV EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 16 GNR 383 Eiendomsmegler1 Nord-Norge AS Arvid Johansen Bestill
17/000795-0001 23.06.2017
U
FELLES HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER Krisesenteret i Midt-Troms Ann-Kristin Evenstad Bestill
17/000588-0005 21.06.2017
I
FORELØPIG MELDING I FORVALTNINGSSAK Truls Meyer Paragraph Ofl §13 Fvl §13
17/000064-0028 23.06.2017
I
INNSPILL TIL AREALPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2018-2030 JAN INGE LUNDBERG Jan Inge Lundberg Tor Langnes Bestill
17/000064-0027 23.06.2017
I
INNSPILL TIL AREALPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2018-2030 KARI JESSIE GULBRANDSEN Kari Jessie Gulbrandsen Tor Langnes Bestill
15/000630-0002 26.06.2017
U
OPPSETT AV LEVEGG - SYKEHJEMSVEIEN 11 LILLIAN MADSEN Lillian Madsen Tom Erik Moe Bestill
16/000483-0063 23.06.2017
I
ORDREBEKREFTELSE AKTIVITETESAPPARATER FOLKEHELSEPARKEN Uniqa Wigdis N. Andersen Bestill
17/000790-0001 26.06.2017
N
PSYKOSOSIALT KRISETEAM - FERIE 2017 Monica Mikkelsen Bestill
16/000886-0003 20.06.2017
I
REGIONALE MILJØTILSKUDD 2017 - GENERELL INFORMASJON Fylkesmannen i Troms Wenche Anita Bergum Bestill
17/000642-0002 22.06.2017
I
SAKKYNDIG VURDERING/RESSURSTILRÅDNING BARNEHAGEÅRET 2017/2018 Lena Skogheim Paragraph Ofl §13 Fvl §13
17/000796-0001 20.06.2017
I
SAKKYNDIG VURDERING/RESSURSTILRÅDNING BARNEHAGEÅRET 2017/2018 Anja Lombnes Paragraph Ofl §13 Fvl §13
14/000479-0033 19.06.2017
I
SAKKYNDIG VURDERING/RESSURSTILRÅDNING SKOLEÅRET 2017/2018 Carina Borch Paragraph Ofl §13 Fvl §13
17/000797-0001 30.05.2017
I
SAKKYNDIG VURDERING/RESSURSTILRÅDNING SKOLEÅRET 2017/2018 Bjørnar Uteng Paragraph Ofl §13 Fvl §13
16/000707-0012 21.06.2017
I
SAKKYNDIG VURDERING/RESSURSTILRÅDNING SKOLEÅRET 2017/2018 Carina Borch Paragraph Ofl §13 Fvl §13
16/001114-0005 02.06.2017
I
SAKKYNDIG VURDERING/RESSURSTILRÅDNING SKOLEÅRET 2017/2018 Tim Uteng Paragraph Ofl §13 Fvl §13
16/001253-0002 26.06.2017
I
SAKKYNDIG VURDERING/RESSUSRTILRÅDNING BARNEHAGEÅRET 2017/2018 Grethe-Lill Midttun Paragraph Ofl §13 Fvl §13
16/000175-0036 26.06.2017
U
SVAR - SØKNAD OM REDUSERTE KOMMUNEALE AVGIFTER - STORBEKKEN 8 Gerd Unni Bakkland Nina Pedersen Bestill
Antall per side: